Bisakah Umat Bersuara?


“Tanda orang-orang munafik itu ada tiga keadaan. Pertama, apabila berkata-kata Ia berdusta. Kedua, apabila berjanji Ia mengingkari. Ketiga, apabila diberikan amanah (kepercayaan) Ia mengkhianatinya”. (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim).

“dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi (tidak penuh keyakinan), maka jika Ia mendapat kebaikan, dia tetap dalam keadaan itu, dan jika Ia ditimpa bencana, berbaliklah Ia ke belakang (kembali kafir). rugilah ía di dunia dan akhirat. yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (Al Hajj ayat 11)